img
img

Điều khoản sử dụng MMWIN là những chính sách được đưa ra để đảm bảo trải nghiệm chơi game của các thành viên tốt nhất, chúng tôi có điều khoản sử dụng được thiết kế để bảo vệ quyền lợi của mỗi người dùng và đảm bảo tính công bằng cho mọi thành viên tham gia vào chương trình đại lý của chúng tôi. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu những điều khoản này để trở thành thành viên của MMWIN và cùng nhau phát triển cộng đồng cá cược trực tuyến ngày càng lớn mạnh.

1. Điều khoản sử dụng MMWIN cần tuân thủ

chơi Bài Tứ Sắc

Các thành viên đăng ký tham gia chương trình đại lý của MMWIN cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để đảm bảo tính xác thực và minh bạch trong việc tham gia chương trình. Bằng việc trở thành thành viên, bạn đã đồng ý tuân thủ toàn bộ các Điều khoản sử dụng MMWIN và điều kiện được đưa ra. MMWIN có quyền chấm dứt thỏa thuận nếu trang web của đại lý không phù hợp với tiêu chuẩn và chính sách của chúng tôi.

1.1 Trách nhiệm của thành viên

Mỗi thành viên sẽ được gắn thẻ Đại lý MMWIN khi tham gia vào chương trình. Trách nhiệm của thành viên là quảng bá cho MMWIN thông qua việc đăng tải các quảng cáo biểu ngữ trên trang web của mình. Để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc quảng bá, các thành viên cần đảm bảo rằng thông tin liên lạc của mình là chính xác và chỉ trình bày nội dung được MMWIN chấp thuận. Thành viên cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động trên trang web của mình.

1.1.1 Điều khoản sử dụng MMWIN về Nguyên tắc sử dụng tài liệu quảng cáo

Thành viên chỉ được sử dụng các tài liệu quảng cáo đã được MMWIN cung cấp hoặc xác nhận. Tài liệu này bao gồm các biểu ngữ và liên kết cho khách hàng. Thành viên không được phép chỉnh sửa hoặc sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của MMWIN mà không có sự cho phép trước. Ngoài ra, các thành viên cũng cần đảm bảo rằng biểu ngữ và liên kết được cung cấp chỉ dành riêng cho khách hàng và không sử dụng thư rác hoặc vi phạm các quy tắc khác.

1.1.2 Các quy định của MMWIN và  trách nhiệm của MMWIN với khách hàng

Một trong những trách nhiệm quan trọng của thành viên là dẫn khách hàng đến trang web của MMWIN. Để đảm bảo tính xác thực và minh bạch trong việc đánh giá lợi nhuận của mỗi thành viên, khách hàng cần được gắn thẻ chính xác để được xác định là thành viên. Do đó, các thành viên cần đảm bảo rằng họ chỉ gắn thẻ cho những khách hàng thật sự đã đăng ký thông qua trang web của mình.

1.2 Chia sẻ doanh thu

MMWIN sẽ tính toán và chuyển hoa hồng cho các thành viên dựa trên lợi nhuận thực tế từ thành viên tuyến dưới theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền giữ lại hoa hồng trong trường hợp không đạt được các điều kiện về số lượng thành viên hoặc quảng cáo. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho mọi thành viên tham gia vào chương trình đại lý.

2. Điều khoản sử dụng MMWIN về các Chính sách và tính bảo mật

Chúng tôi hiểu rằng thông tin của mỗi thành viên là rất quan trọng và cần được bảo mật. Vì vậy, MMWIN cam kết tuân thủ các chuẩn mực và tiêu chuẩn bảo mật cao nhất để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin của mỗi thành viên. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản được đề ra trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

2.1 Quyền sở hữu khách hàng

Điều khoản sử dụng MMWIN thừa nhận quyền sở hữu khách hàng và không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của người chơi tham gia MMWIN cho bất kỳ bên thứ ba nào. Các thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích quảng bá và tăng tính xác thực của các thương hiệu liên kết với MMWIN.

2.2 Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của mỗi thành viên và chỉ sử dụng thông tin đó cho các mục đích được quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cũng cam kết sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho thông tin của mỗi thành viên.

2.3 Các điều khoản khác

Ngoài những Điều khoản sử dụng MMWIN đã nêu ở trên, MMWIN còn có các điều khoản khác về việc sử dụng chương trình đại lý. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các thành viên tham gia chương trình đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi đăng ký và tham gia.

chơi Bắn cá MMWIN

3. Tổng kết

Điều khoản sử dụng MMWIN có thể được cập nhật và thay đổi theo quyết định của MMWIN. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến chương trình đại lý trên trang web chính thức của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi mong muốn sự đồng hành và hợp tác của mỗi thành viên để xây dựng và phát triển cùng nhau. Hãy cùng tuân thủ các điều khoản sử dụng và cùng tạo ra những thành công mới cho chương trình đại lý của MMWIN.